Menu Sluiten

Over ons

Kleinschalig, huiselijk en met aandacht voor individuele behoeften

’t Prieeltje is een kleinschalig therapeutisch dagverblijf voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar met een ernstige mentale, motorische of meervoudige beperking, die omwille van de ernst van hun beperking niet naar een school  voor buitengewoon onderwijs kunnen gaan.

Door het creëren van een huiselijke sfeer en het aanbieden van een aangepast activiteitenprogramma, komen wij tegemoet aan de individuele zorgvraag van elk kind. Waarvoor wij in ’t Prieeltje staan, kan je lezen in onze tekst over visie, missie en waarden.

Onze geschiedenis

Begin jaren tachtig was er in Tienen en omstreken een net van voorzieningen voor personen met een handicap uitgebouwd. Eén schakel ontbrak echter nog: dagopvang voor kinderen met een ernstig of diep verstandelijke beperking. Maar in heel de streek rond Tienen, Landen en Sint-Truiden was er geen dagverblijf of semi-internaat te vinden.

Daarom werd op 3 oktober 1984 de “vzw Dagcentrum voor Gehandicapte Kinderen” geboren. Nog een jaar later, in 1985, deed ’t Prieeltje de deuren open.

Activiteitenboekje

Naast de therapieën bieden wij ook nog een waaier van andere activiteiten aan, hetzij individueel, hetzij in groep.

Missie, visie & waarden

Respect, openheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid zijn de waarden die centraal staan in onze werking én in onze omgang met elkaar.

Ons nieuw Prieeltje

In 1985 startte ’t Prieeltje met 6 kinderen en nog minder personeel. Maar ruim 30 jaar later barstte het oude gebouw uit zijn voegen!

't Parleetje

’t Parleetje is ons magazine dat 1 of 2 keer per jaar verschijnt en dat al sinds 2013.
Er is zowel een fysieke als digitale versie en we publiceren zowel de kleine, persoonlijke verhalen uit
’t Prieeltje, als dossiers over therapieën of artikels rond acties ten voordele van onze instelling.
Dankzij de sponsors is dit magazine volledig gratis, én slagen we erin wat extra
financiële middelen te verzamelen die onze kinderen ten goede komen.

(Klik op de cover om de meest recente versie online te bekijken.)