Menu Sluiten

Onze geschiedenis

Begin jaren tachtig was er in Tienen en omstreken een net van voorzieningen voor personen met een handicap uitgebouwd. Eén schakel ontbrak echter nog: dagopvang voor kinderen met een ernstig of diep verstandelijke beperking. Maar in heel de streek rond Tienen, Landen en Sint-Truiden was er geen dagverblijf of semi-internaat te vinden. Daarom werd op 3 oktober 1984 de “vzw Dagcentrum voor Gehandicapte Kinderen” geboren te Tienen.

Een deskundig team van orthopedagogen en medici toog aan de slag en geleidelijk kregen de plannen vorm. De keuze van het gebouw werd vrij snel gemaakt: de leegstaande gebouwen van het gemeentehuis en de gemeenteschool te Hakendover. Er werden aanpassings- en verbouwingswerken gedaan in de gemeenteschool. Er werd een aanvraag tot officiële erkenning ingediend en goedgekeurd. ’t Prieeltje werd vanaf 1 september 1985 erkend als “semi-internaat voor 20 minder-valide niet schoolgaande kinderen”.

De roepnaam ’t Prieeltje stond voor “een plaats waar je je beschermd weet maar met een open kijk op de wereld en de mensen om je heen”. Op 2 september 1985 opende ’t Prieeltje officieel zijn deuren. Aanvankelijk kwamen er 6 kinderen naar ’t Prieeltje.

Jaren '90

Aangezien de vroegere jongensschool te klein bleek (de slaapkamer, snoezelruimte en kineruimte waren in één lokaal gesitueerd) werd in 1992 met de verbouwing van de benedenverdieping van het leegstaande gemeentehuis gestart. Op 12 juni 1992 werd de benedenverdieping officieel geopend. Door de verbouwing beschikten we nu over 4 extra lokalen die dienst deden als bureau, opbergruimte, onthaal en snoezelruimte. Daardoor kwam er in ’t Prieeltje ook ruimte vrij voor een slaapkamer en een afzonderlijk kinelokaal.

In 1993 werd het oude postkantoor van Hakendover gesloten. Dit kantoor dat 2 lokalen omvat, grenst aan ’t Prieeltje. Het postkantoor werd opgefrist zodat het bureau en de opbergruimte naar daar konden verhuizen en er in ’t Prieeltje plaats vrij kwam voor een tweede leefgroepje. Door de opheffing van de personeelsstop gingen we in september 1994 definitief van start met 2 afzonderlijke leefgroepjes.

Daar de nood aan een dergelijke gespecialiseerde opvang inmiddels niet zo groot bleek als aanvankelijk gedacht, werd ’t Prieeltje erkend voor 10 i.p.v. 20 plaatsen.

In 1997 werd de bovenverdieping van het gemeentehuis opgeknapt en werd er gestart met 3 leefgroepjes.

Dankzij het Sociaal Overleg  werden er financiën (Sociale Maribel) vrijgemaakt in 1998 en 1999 om bijkomend personeel aan te werven: extra uren opvoedend personeel en kinesitherapeut. Bovendien werden een logopedist en klusjesman aangeworven.

Na 2000: 't Prieeltje blijft groeien!

In 2000 werd een uitbreiding van erkenning goedgekeurd van 10 naar 13 kinderen, in 2002 van 13 naar 14 kinderen.

In 2011 werd ’t Prieeltje lid van vzw tRede , een samenwerkingsverband tussen voorzieningen in Vlaams-Brabant.

In 2012 nam ’t Prieeltje ook Ons Huisje (het vroegere veldwachtershuisje) in gebruik en kregen we erfpacht over de gebouwen.

Sinds 2015 is ’t Prieeltje een MFC, een multifunctioneel centrum. Onze opdracht werd uitgebreid: we bieden niet louter schoolvervangende dagopvang aan maar ook (in beperkte mate) opvang in de schoolvakanties voor kinderen die tijdens het schooljaar naar het Buitengewoon Onderwijs gaan.

In 2020 verhuisden we – weliswaar tijdelijk – naar Landen, naar het gebouw van het vroegere kinderdagverblijf Ons Zonneke, zodat in Hakendover een gloednieuw Prieeltje kon worden gerealiseerd.

In december 2022 was het eindelijk zover: we namen onze nieuwbouw in gebruik.