Menu Sluiten

Aanbod

In ’t Prieeltje trachten we samen met de ouders een antwoord op maat te bieden op de individuele zorgvraag van elk kind. Dit doen we door een flexibel aanbod van voltijdse of deeltijdse dagopvang in combinatie met therapieën en een waaier aan activiteiten.

Dagopvang

’t Prieeltje biedt vijf dagen per week dagopvang aan. ’s Avonds en in het weekend zijn we gesloten.

Een multidisciplinair team van opvoeders, kinesitherapeuten, een logopediste, een muziektherapeute en leerkrachten zorgt ervoor dat het kind een ondersteuningsaanbod op maat krijgt.

Flexibel aanbod

De dagopvang in ’t Prieeltje kan ook deeltijds, een paar dagen per week i.p.v. alle dagen. Bovendien zijn talloze combinaties mogelijk. Enkele voorbeelden: je kind kan een aantal dagen naar school gaan en dit combineren met een aantal dagen in ’t Prieeltje. Je kan de dagopvang ook combineren met mobiele of ambulante begeleiding of logeren, of met verblijf in een ander Multifunctioneel Centrum.

Vakantie-opvang

Je kan ervoor kiezen om je kind enkel in de schoolvakanties naar ’t Prieeltje te laten komen.

Activiteiten en therapieën

De huiselijke sfeer in ’t Prieeltje geeft rust en veiligheid. Belangrijk is dat elk kind zich goed voelt en zo tot volle ontplooiing kan komen.

In ’t Prieeltje staat het individueel ondersteuningsplan van het kind centraal. Dit wordt voor elk kind opgesteld afhankelijk van de eigen mogelijkheden en behoeften. In het programma komen alle aspecten van het kind aan bod dus zowel het zintuiglijke, het verstandelijke, het motorische aspect als sociaal contact, communicatie, taal en zelfredzaamheid. 

Naast de therapieën bieden wij ook nog een waaier van andere activiteiten aan, hetzij individueel, hetzij in groep. Teveel om op te noemen. Daarom hebben we er een boekje over gemaakt dat je hieronder kan downloaden.

We werken momenteel aan een update van ons activiteitenboekje,
maar ondertussen kan je de vorige versie nog raadplegen.

Ontwikkeling

Ontwikkelingsgericht werken komt vooral aan bod tijdens het individueel contact tussen opvoeder en kind, maar trachten we door te trekken in héél onze werking.

Kinesitherapie

Alle kinderen, ook als ze maar deeltijds aanwezig zijn, krijgen individuele kinesitherapeutische behandelingen in ‘t Prieeltje, aangepast aan hun noden.

Logopedie

Onze logopediste werkt zowel aan ondersteunende communicatie als aan voedingsbegeleiding (mondmotorische vaardigheden).

Muziektherapie

We ondervinden dat onze kinderen vaak aangesproken worden door muziek! Het wekt hun aandacht, ze raken erdoor geboeid en kan hun in vervoering brengen.

Onderwijs aan huis

Alle kinderen heb recht op onderwijs. De kinderen van 't Prieeltje kunnen niet naar een school, maar elke dag komen leerkrachten van de school naar 't Prieeltje.