Menu Sluiten

Privacyverklaring

’t Prieeltje, gevestigd aan Hollestraat 2, 3300 Tienen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hollestraat 2
3300 Tienen
011 74 70 12

Marijke Vananroye is de Functionaris Gegevensbescherming van ’t Prieeltje
en is te bereiken via prieeltje(at)prieeltje.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

’t Prieeltje verwerkt je persoonsgegevens enkel wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, bij het inschrijven op onze nieuwsbrief:
– voor- en achternaam
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via prieeltje@prieeltje.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

’t Prieeltje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

’t Prieeltje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: je voornaam, naam en e-mailadres blijven in onze Mailchimpdatabase zitten tot je jezelf uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

’t Prieeltje verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

’t Prieeltje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ’t Prieeltje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar prieeltje@prieeltje.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

’t Prieeltje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via prieeltje@prieeltje.com