VOEDINGSBEGELEIDING
 

Een aangepaste voedingsbegeleiding is een belangrijk element in de verzorging van de kinderen van 't Prieeltje, om zo hun persoonlijke levenskwaliteit te kunnen waarborgen.

De logopediste heeft in samenspraak met de begeleidster aandacht voor de mondmotorische vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het zo optimaal mogelijk laten verlopen van de maaltijden. Hierbij nemen de veiligheid, comfort en voldoende opname van de voedingsstoffen een belangrijke plaats in.

De volgende elementen staan centraal tijdens een voedingsbegeleiding: zoeken naar de meest geschikte houding voor het kind en de begeleidster, het gebruik van aangepast materiaal, het aanpassen van de voedingsconsistentie aan de mogelijkheden van het kind, het gebruik van technieken om de opname en verwerking van de voeding vlot te laten verlopen en tevens het aanpassen van de omgeving.
Indien bovengenoemde aanpassingen onvoldoende resultaten geven met betrekking tot de veiligheid en het comfort van het kind kan aangeraden worden om het slikproces verder te laten onderzoeken. Voor een aantal kinderen proberen we ook de zelfstandigheid tijdens het eten te vergroten.
Ook trachten we de kinderen met sondevoeding in de mate van het mogelijke te betrekken bij de maaltijd. Dit houdt in dat zij, mits de toestemming van een arts, kleine hoeveelheden mogen drinken of eten om zo de orale sensaties te stimuleren.

Na de maaltijd wordt er aandacht besteed aan de mondhygiëne. De tanden worden dan ook na het middagmaal gepoetst.
 

Aurélie Debougnoux