ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN
 

Het ontwikkelingsgericht werken met materiaal komt vooral aan bod tijdens het individueel werken van de opvoedster met één kind.
We proberen bij elk kind het omgaan en spelen met materiaal te stimuleren. We brengen verschillende soorten speelgoed aan en we tonen het kind wat we daarmee kunnen doen, hoe we daarmee kunnen spelen of hoe het werkt.
We proberen dit dan samen mét het kind te doen en bij verzet hiervoor, proberen we het heel aantrekkelijk voor te stellen om het kind toch te lokken tot meedoen.

Het is belangrijk dat we bij de keuze van materiaal rekening houden met:

1. het spel- en ontwikkelingsniveau

voorbeeld : materiaal om in beweging te zetten, actie-reactie speelgoed, blokjes om uit te halen en vervolgens te leren inladen, …

2. De interesses

Voorbeeld : het kind heeft liever autootjes dan blokjes, liever harde en ruwe dingen dan in pluche, liever zachte geluiden als reactie dan schelle, …

3. De bijzondere vaardigheden en / of beperkingen van het kind

Voorbeelden :

  • Het kind kan beter kijken dan horen: lichteffect is dan beter dan geluideffect als reactie op een handeling, ..
  • Het kind kan geen fijne en kleine voorwerpen vastnemen maar wel grotere, …

Enerzijds sluiten we dus aan bij wat het kind nú kan en wil doen, anderzijds is het de bedoeling om te proberen een klein stapje verder te komen, om te proberen het kind iets bij te leren, om zijn interesses te verruimen, en om plezier te leren krijgen in het spelen met materiaal.

We proberen via dit spel het niveau van het kind in te schatten en goed te observeren hóe het kind omgaat met materiaal.  We willen via dit spel zijn/haar ontwikkeling  stimuleren en bevorderen

We proberen via deze weg ook uit te zoeken hoe de kinderen zich met plezier een tijdje alléén kunnen bezighouden met materiaal, een tijdje alléén rustig en tevreden kunnen ‘spelen’.

Bij oudere kinderen is het de bedoeling om via regelmatig samen ‘spelen’ met materiaal hun vaardigheden te onderhouden, hun interesse te blijven aanwakkeren en proberen te verruimen en hun ervaringen uit te breiden.

Zoals bij alles wat we doen met de kinderen is het individueel “werken met materiaal” een gelegenheid tot interactie met het kind, tot communicatie tussen opvoeder en kind, tot verbetering van de relatie en het vertrouwen.  Het zijn momenten van specifieke aandacht voor het kind.

Nicole De la Marche