KINESITHERAPIE
 

Alle kinderen, zowel deeltijdse als voltijdse, krijgen individuele kinesitherapeutische behandelingen in 't Prieeltje.
Indien de kinderen gaan zwemmen of paardrijden vervangt dit een kinesessie diezelfde dag.
De frequentie wordt bepaald door de noden van het kind in overleg met de revalidatiearts.
Dagelijkse ademhalingskine kan wanneer dit noodzakelijk is (overleg ouders, dokter).

Een kinesitherapeutische behandeling is aangepast aan  de noden van het kind. De doelstellingen staan geformuleerd in het handelingsplan.  Het handelingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd.  Gedurende het jaar kan een behandeling eveneens worden aangepast indien dit nodig blijkt.  Deze aanpassingen worden steeds meegedeeld aan de ouders.

Een individuele behandeling bestaat o.a. uit :
- mobilisaties (= bewegingsvrijheid van gewrichten onderhouden en / of verbeteren)
- houdingscorrigerende oefeningen
- stretching
- ontwikkelingsbegeleidende oefeningen

Het paardrijden en de watergewenning zijn groepsactiviteiten, toch worden alle handelingen hier ook individueel uitgevoerd.  De kinesitherapeut neemt ook deel aan deze activiteiten om ze vanuit kinesitherapeutische invalshoek te begeleiden.

Alle orthopedische apparaten worden opgevolgd door de kinesitherapeut (o.a. rijglaarzen, (semi)orthopedische schoenen, steunzolen, corsetten, zitschalen, sta-apparaten, ligmatrassen,..)
Dit kan gaan van: overleg met dokter(s), voorschriften aanvragen (voor kinderen die gekend zijn bij COS), contactname met firma’s, maatname tot controle op drukplekken, nazorg en reparaties.

De volgende firma’s komen momenteel geregeld in ’t Prieeltje:

  • ORTEC
  • CTO
  • Albatros

Samen met de leefgroepverantwoordelijken zoekt de kinesitherapeut ook naar oplossingen in verband met aangepaste, verantwoorde houdingen in verschillende situaties. (bvb. toilet, vrije momenten,.… ).

 

Annick Meyts, Stien Jacobs