DUOLEGAAT
 

Het is mogelijk om bij overlijden heel wat successierechten te vermijden door in uw testament naast uw wettelijke erfgenamen ( of eerste legataris ) een tweede legataris (  o.a. een erkende vzw zoals bvb. ’t Prieeltje  ) op te nemen. Vermits ’t Prieeltje veel minder successierechten moet betalen dan bvb. erfgenamen in de tweede graad, kan er gebruik gemaakt worden van de techniek van duolegaat. Op die manier schenkt u een deel van uw vermogen aan een goed doel en varen uw erfgenamen er ook wel bij : zij besparen heel wat op het vlak van successierechten omdat die door de vzw aan een lager tarief betaald worden .

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij Marijke Vananroye ( 016/789 789 ) maar uiteraard ook bij uw notaris of bankfiliaal.